Ville frifinne øldrikker ut fra egen samvittighet

En legdommer kan ha brutt dommerløftet sitt da han ikke ville domfelle en 29-åring som erkjente å ha drukket på offentlig sted.