Væpnet politi mot ransmistenkt i Haugesund

Politiet i Haugesund gikk tirsdag ettermiddag til væpnet aksjon motet hus hvor en mann som er mistenkt for væpnet ran skal befinneseg.