- Må skjerpe rutinene våre

Karmøy kommune har omtrent to millioner kroner utestående i tilskudd fra Aksjon Skolevei.