Blir konsulentar

Fysioterapeut Ingrid Williamson arbeider ved Lura bu— og aktivitetssenter i distrikt nord. På eit lite treningsrom tar fysioterapeutane seg av både innlagde og pasientar utanfor institusjonen. Dei går også heim til folk.