Vrir og vender for å få flere barnehageplasser

Flere barn inn i eksisterende barnehager, er et av Stavanger— rådmannens grep for å få flere plasser i barnehagene.