Hogstad-kompost modnes tregt

Ti måneder etter at komposteringsanlegget på Hogstad ble tatt i bruk, sliter IVAR fremdeles med å få skikkelig gang på prosessen. Stadig må store mengder kjøres vekk for modning.