Enøk trygt

Det er ingen motsetning mellom Enøk-råd for å spare strøm og å holde en tilstrekkelig høy temperatur i varmtvannsberederen slik at skumle bakterier ikke trives.