Fire millionar til Ropeid kai

Innan februar neste år skal Ropeid vera oppgradert som trafikknutepunkt.