Vil ikke ha bru fra Jåttå-vågen

Bru over Gandsfjorden fra Jåttåvågen vil ødelegge for den planlagte utbyggingen der, mener kommunaldirektør Halvor S. Karlsen.