Fartsputer på fylkesveier

Vegdirektoratet åpner for bruk av fartsputer og fartsdumper også på fylkesveier.