- Målet er likhet

Ett av hovedmålene ved den omfattende helsereformen som førte fram til statlig overtakelse av sykehusene fra nyttår, var større likhet mellom sykehus og landsdeler.