- Vatnekrossen er eneste alternativ

Verken politikere eller rådmann har tenkt til å hoste opp alternative tomter for nye Hana skole.