Dårlige erfaringer fra Oslo

Byrådet i Oslo kommune vedtok i fjor å avvikle ordningen med storkjøkkenvirksomhet.