Arv - eller feil kost?

Feil tannstilling kan være arvelig. Ofte kan man se at samme tannstillingsfeil går igjen fra foreldre til barn, særlig manglende tannanlegg. Men også små rotasjoner på enkelttenner, overbitt og underbitt går i familien. Ernæringsfysiolog Dag Viljen Poleszynski ved Høgskolen i Harstad påpeker at kostholdet også kan være en årsak: