Foreldre vil ha skatepark

Foreldre på Hana ønsker en skatepark i bydelen snarest mulig.