Veinettet er sprengt

Fortsetter utviklingen, vil biltrafikken på Nord-Jæren øke med 30prosent på 13 år. Allerede i dag er kapasiteten på grensen iRushtiden. For at du og jeg skal kjøre mindre bil, må ogsåupopulære tiltak innføres, for eksempel veiprising og færreparkeringsplasser.