Strakstiltak etter ulykke

Politikerne i utvalg for byutvikling mener man bør få bedre oversikt over farlige sykkelveier i Sandnes.