I frivillig isolasjon på Åna fengsel

I frykt for å havne på kjøret igjen etter sju rusfrie måneder, har28 år gamle «Espen» valgt å sone isolert fra de fleste medfangene iÅna fengsel.