Strid om debriefing

For enkelte overlevande etter store ulukker og katastrofar, kan debriefing gjera meir skade enn nytte.