Opnar for eit eldresenter til

Rådmannen vurderer om det skal byggjast ytterlegare eitt bu— og aktivitetssenter i Sandnes. Kommunen har behov for rundt 100 ekstra plassar med heildøgns omsorg.