Vil ha ferjer uansett Ryfast

Av hensyn til sikkerhet vil Stavanger havn beholde ferjer, selv om Ryfast skulle bli en realitet.