Livsfarlig i Hinnavågen

Barn eller dyr kan gå rett over jernbanen her. Gjerdet ligger flattmed mye gress over. Slik har det vært i flere år. Dette er ikkehærverk, men manglende vedlikehold, sier Fridtjof Lorentzen, sombor i nabolaget.