Randaberg blir hørt av departementet

Regjeringen vil bevilge mer penger til kommunene og de såkalte ressurskrevende brukerne. Men det kommer ikke i revidert statsbudsjett for dette året.