Ekstra pasientsikring ved lungeavdelingen

Branntilsynet og pasient-ombudet i Rogaland kommer ikke til å ta affære overfor lungeavdelingen hvor gangpasienter og senger stenger nødutganger.