- Dårlig behandling av arrangementssenteret

Før jul vedtok bystyret å flytte Sandnes Arrangementsenter til kulturhuset og redusere staben med én stilling. Vedtaket kom bardus på dem det gjaldt, og fagforeningene reagerer på de ansattes vegne.