Skogbrann gir rikare dyre- og planteliv

Skogbrann er ingen katastrofe, men legg grunnlaget for auka biologisk mangfald. Fleire daude tre fører til fleire insekt og eit rikare plante— og dyreliv.