18 tatt i radarkontroll

16 bilførere fikk forenklet forelegg og to sjåfører mistet førerkortene da Utrykningspolitiet var med laserradar i Hunnedalen søndag ettermiddag.