Rusvernhus til Stokkaveien

I Stokkaveien 33 vil Stavanger kommune og Kirkens Bymisjon gi tikvinner med store rusproblemer botrening.