Bondevik: -Viktig for Norge

Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) mener det er en seier forNorge at NATO legger en ny, stor kommando til Jåttå i Stavanger.