Utfordrer politikerne til å verne Åbøelva

Åbøelva i Sauda må bli formelt vernet som en konsekvens av Sauda-utbyggingen, mener jegere og fiskere i Rogaland.