Tvangsbruk ned ved RPS

Omfattande satsing på å takla utagerande pasientar, ser nå ut for å gje resultat ved Rogaland Psykiatriske Sjukehus (RPS).