Sola styrer mot store underskudd

Lavkonjunkturen rammer Sola kommune hardere enn landet for øvrig. Kommunen har stor svikt i skatte— inngangen, og budsjettunderskuddet kan komme opp i så mye som 30 millioner kroner.