- Ulovlig arbeid er et utbredt problem

Fellesforbundet hevder at utenlandske arbeidere opererer ulovlig istor stil i distriktet. Få blir tatt.