Satser framtida på å fange fortida

Tre sandneskarer sa opp jobbene sine og laget eget forlag. Før jul skal de gi ut tre bøker.