Mer friluft på Lineøyene

RENNESØY: Lineøyene, en gruppe små holmer mellom Åmøy og Stavanger, skal legges til rette for økt friluftsbruk.