To minutt: Øyvind Røberg

Hvilken betydning har frivillighets— arbeidet for samfunnet?