Bekymra for å mista legen

Mange pasientar fryktar at dei mistar sin faste lege når fastlegeordninga blir innført. Spesielt eldre og kronisk sjuke er redde.