- Ingen grunn til panikk

Differansen mellom årets og fjorårets magasinfylling krymper fra uke til uke. Tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser likevel at vi ligger 1,8 TWh på etterskudd i forhold til uke 46 i fjor, og 15 TWh bak snittet for 1990 — 2000.