Oppdrett av krypdyr avslørt

Gårsdagens omfattende beslag av krypdyr kan bli langt større, omikke så lenge. Flere av de 12 slangene som ble tatt i et bolighuspå Tjensvoll er nemlig drektige, og sekretær Terje Lundø iDyrevernnemnden i Stavanger, mener det er åpenbart at det bledrevet avl på krypdyrene.