Må få overta før det er for sent

Ledelsen og de ansatte ved Rosenberg legger press på Aker Kværnerfor en rask avklaring av salget av verkstedet.