Klager på tørrlagt lakseelv

— Utbyggerne av Vikeså kraftverk har brutt konsesjonen, hevder leder Oddvar Vermedal i Norges Jeger- og Fiskerforening, avdeling Rogaland.