- Tragedien ville ikke skjedd i en by

— Drukningsulykken i Sauda i forrige uke ville trolig ha vært unngått på et større sted, hevder lensmannen i Sauda, Bjørn Harding Karlsen.