Kraftplaner langs lakseelv

Bønder ønskjer å leggja fleire bekker som endar i Espedalselva i røyr, men planane blir førebels hindra av vern.