Kutt i Stavanger-reklamen

Destinasjon Stavanger sier opp en ansatt og varsler permitteringer.Markedsføringen av Stavanger i utlandet vil lide som følge avdette.