Uro rundt privat sykehjem

I Sandnes vil flertallet av politikerne legge sykehjemsdrift ut på anbud. I Asker fører anbudsrunder til at folk frykter for jobbene sine.