Dramatisk økning av dødsbranner

Fem personer omkom i branner på Jæren i fjor. Dette er en dramatisk økning i forhold til de fem siste årene.