Kreves for 400.000, risikerer fengelsstraff

Tilhører signaturene «SEAR» og «COIS» to taggere fra Rogaland? I såfall må de betale inntil 400.000 kroner i erstatning. I tilleggrisikerer de fengsel.