Lettet over scrapie-seier

Staten lar være å anke dom som tilkjente et scrapie-rammetgårdbrukerpar på Karmøy forhøyet erstatning, etter full nedslaktingav hele 335 sauer.