Lærar skulda for sex-trakassering

Ei 16 år gammal jente ved ein vidaregåande skule i Sør-Rogaland hevdar at ein lærar ved skulen har trakassert henne seksuelt fleire gonger. Læraren har vore sjukemeld sidan saka vart kjent før jul.