I full snøscooter-fart på bunnen av kraftmagasinet

Snøscooterne sliter i løssnøen. Det er dårlig sikt også. Snart må vi hoppe av og gå fordi scooterne ikke klarer de bratteste bakkene med last. Det samme nedover fordi scootertraseene må jevnes ut med spade for å unngå velt.